Řešení delikvence

Je služba, která již řeší vzniklou delikvenci a to jak u zajištěných či nezajištěných finančních úvěrů. Služby obsažené v tomto produktu jsou:

  1. Zjištění aktuální bonity zástavy
  2. Posouzení schopnosti splácet
  3. Osobní přešetření úvěru
  4. Mimosoudní vymáhání
  5. Represivní řešení delikvence (žaloba, dražba, exekuce)

Garance splácení

Je služba, která poskytovateli úvěrů umožňuje radikálně snížit své riziko v případě, že klient se stane nesplácení schopným a to, jak úmyslně či neúmyslně.

Tento produkt je aplikovatelný, jak na nové klienty, tak i na staré či dokonce delikventní.

Cílem tohoto produktu je umožnit věřitelům snížit svá rizika za přijatelných podmínek.

Zajišťovna úvěrů je dalším projektem společnosti OMEGA solutions a.s., který reflektuje potřeby specifického segmentu - poskytovatelé úvěrů.

Tento projekt kombinuje preventivní i represivní mechanismy zajišťující minimalizaci potenciálních rizik a zvyšuje efektivitu v případech vzniku delikvence.

Zajišťovna úvěrů poskytuje služby, které rozdělila do dvou hlavních kategorií.