Přihlásit

Zajišťovna úvěrů je dalším projektem společnosti OMEGA solutions a.s., který reflektuje potřeby specifického segmentu - poskytovatelé úvěrů.

Tento projekt kombinuje preventivní i represivní mechanismy zajišťující minimalizaci potenciálních rizik a zvyšuje efektivitu v případech vzniku delikvence.

Zajišťovna úvěrů poskytuje služby, které rozdělila do dvou hlavních kategorií.

Garance splácení

Je služba, která poskytovateli úvěrů umožňuje radikálně snížit své riziko v případě, že klient se stane nesplácení schopným a to, jak úmyslně či neúmyslně.

Tento produkt je aplikovatelný, jak na nové klienty, tak i na staré či dokonce delikventní.

Cílem tohoto produktu je umožnit věřitelům snížit svá rizika za přijatelných podmínek.

Řešení delikvence

Je služba, která již řeší vzniklou delikvenci a to jak u zajištěných či nezajištěných finančních úvěrů. Služby obsažené v tomto produktu jsou:

  1. Zjištění aktuální bonity zástavy
  2. Posouzení schopnosti splácet
  3. Osobní přešetření úvěru
  4. Mimosoudní vymáhání
  5. Represivní řešení delikvence (žaloba, dražba, exekuce)